Eldri borgarar

Með þjónustu við aldraða er stuðlað að því að þeir geti búið við eðlilegt heimilislíf svo lengi sem unnt er.

Eldri borgarar eiga rétt á almennri þjónustu sem veitt er hjá Velferðarþjónustu Árnesþings í samræmi við lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, lög um málefni aldraða nr. 125/1999 og reglur skóla-og velferðarþjónustu Árnesþings

Heimaþjónusta felur í sé aðstoð við athafnir daglegs lífs, heimilishald og félagsleg samskipti. Með þjónustunni er unnið að því að efla og styrkja einstaklinga til þess að þeir geti búið sem lengst heima.

Á ég rétt á þjónustunni?

Já, ef þú býrð á eigin heimili og getur ekki hjálparlaust séð um heimilishald og persónulega umhirðu vegna skertrar getu, fjölskylduaðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða fötlunar.

Ef þú deilir heimili með maka eða öðrum fullorðnum einstaklingi sem á ekki við veikindi eða skerta getu að stríða, þá er að öllu jöfnu ekki veitt heimaþjónusta.

Hvað felur þjónustan í sér?

Þjónustan felur í sé aðstoð við athafnir daglegs lífs, heimilishald og félagsleg samskipti.

Hvað kostar þjónustan?

Gjald fyrir heimaþjónustu er samkvæmt gjaldskrá SVÁ, greitt er fyrir hverja klukkustund við aðstoð með þrif en önnur þjónusta er endurgjaldslaus.

Sjá nánar í gjaldskrá SVÁ

Hvernig sæki ég um?

Sækja þarf skriflega um félagslega heimaþjónustu á þar til gerðu eyðublaði. Hægt er að nálgast eyðublað HÉR, skila þarf umsókn ásamt fylgigögnum til velferðarþjónustu Árnesþings í netfangið velferd@arnesthing.is eða í gegnum skjalamóttöku í gegnum Signet transfer sem finna mál efst á forsíðunni. Einnig er hægt að koma á skrifstofuna sem staðsett er í Laugarási í sama húsi og heilsugæslan og fylla út umsókn.

Þegar umsókn hefur borist Velferðarþjónustunni er umsækjandi heimsóttur og gert er þjónustumat þar sem haft er að leiðarljósi geta, færni og aðstæður umsækjenda.

Endurmat.

Í upphafi er heimaþjónusta veitt í 3 mánuði, eftir það er gert endurmat. Þegar ljóst er að aðstæður munu ekki breytast er heimilt að samþykkja aðstoð til allt að 24 mánaða í senn. Aðstoðarþörf skal endurmetin reglulega.

 

 Allir þeir sem vinna við félagslega heimaþjónustu undirrita drengskaparheit um þagnaskyldu.

 

Hvaða gögnum þarf ég að skila inn með umsókninni?

 • Annað hvort afrit af skattframtali síðasta árs eða afrit af staðgreiðsluyfirliti sl. 3 mánuði
 • Afrit af staðgreiðsluyfirliti maka (ef við á)
 • Rökstutt vottorð frá viðurkenndum sérfræðingum / fagaðilum um þörf fyrir heima- og stuðningsþjónustu (ef við á)

Markmið og hlutverk með félagslegri heimaþjónustu eru:

 • Að efla viðkomandi til sjálfshjálpar og gera honum kleift að búa sem lengst í heimahúsum við sem eðlilegastar aðstæður.
 • Félagsleg heimaþjónusta er fyrir þá sem búa í heimahúsum og geta ekki séð hjálpar­laust um heimilishald og persónulega umhirðu vegna skertrar getu, fjölskyldu­aðstæðna, álags, veikinda, barnsburðar eða fötlunar.

Hvert er hlutverk félagslegrar heimaþjónustu? 

 • Aðstoð við heimilishald
 • Aðstoð við persónulega umhirðu. Félagslegan stuðning, innlit, stutt viðvera
 • Aðstoð við umönnun barna og ungmenna þegar um erfiðar fjölskylduaðstæður er að ræða.

Hvert er leiðarljós félagslegrar heimaþjónustu?

 

 • Að styrkja sterkar hliðar einstaklingsins til að auka sjálfsbjargargetu, sjálfstæði og auka vellíðan.
 • Að bera virðingu fyrir einkalífi, heimili einstaklings og fjölskyldu hans.
 • Að virða þagnareiðinn.

Félagsleg heimaþjónusta byggir aðallega á eftirfarandi:  

 • Að veita þjónustuþega samveru og stuðning.
 • Auka öryggi þeirra sem búa einir og rjúfa einangrun sem hætta er á að verði þegar fólk á erfitt með að ferðast og hafa tengsl við annað fólk.
 • Almenn heimilisþrif.
  Almenn heimilisþrif er stór þáttur í heimaþjónustu. Skipulag og verkefni þarf að skoða í upphafi aðstoðar sem endurskoða þarf reglulega.

Hvað eru almenn þrif? 

 • Ryksuga og skúra gólf.
 • Þrif á baðherbergjum. Þ.e.a.s. vask, klósett, bað/sturtu og veggi þar í kring.
 • Þrífa vaskaskáp, ísskáp og í kringum eldavél.
 • Afþurkun þar sem þjónustuþegi getur ekki sjálfur komið því við.

Hvað er gert?

Aðstoð við almenn heimilisþrif takmarkast við þau herbergi sem eru í daglegri notkun þjónustuþega, þar sem t.d. unglingar eða aðrir einstaklingar eru á heimili er ekki þrifið í þeirra herbergjum.

 

Gardínur og gluggar.

 •  Aðstoð er veitt við þvott á léttari gardínum, s.s. fyrir eldhús- og baðherbergisgluggum.

Þvottur.

 •  Aðstoð skal veitt við þvott í vél og frágang eftir þörfum hvers og eins.

Eldhúsverk.

 •  Matseld og uppvask telst ekki hluti af heimilishjálp nema sérstaklega sé um það samið.

Innkaup og útréttingar.

 •  Starfsfólki heimaþjónustu er óheimilt að aka þjónustuþegum nema um það sé sérstaklega samið. Komi til þess gerir starfsmaður það á eigin ábyrgð og eiganda ökutækisins.

Innlit og yfirseta.

 •  Með innliti og yfirsetu er átt við að fólk líti við hjá þjónustuþega í stuttann tíma í einu en getur verið oftar en einu sinni í viku. Þetta kemur í veg fyrir einangrun fólks og tryggir öryggi þjónustuþega.