Laus störf

Hér birtast auglýsignar um laus störf hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings

Félagsráðgjafi í barnavernd/félagsþjónustu

Skóla-og velferðarþjónusta Árnesþings óskar eftir að ráða metnaðarfullan félagsráðgjafa í barnavernd/félagsþjónustu innan velferðarþjónustu. Skóla-og velferðarþjónusta Árnesþings er staðsett í Laugarási í Bláskógarbyggð. Um er að ræða 80%-100% stöðu frá og með 1. júlí 2024. Unnið er í dagvinnu en æskilegt er að viðkomandi geti tekið bakvaktir.

Félagsráðgjafi í barnavernd starfar að verkefnum sem krefjast sérfræðiþekkingar í vinnslu og meðferð barnaverndarmála. Ráðgjafi í barnavernd vinnur að málefnum barna skv. skyldum þeim sem koma fram í barnaverndarlögum nr. 80/2002. Hann vinnur að því að tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður eða börnum sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Starfið krefst víðtækrar þekkingar á sviði barnaverndar- og stjórnsýslulaga og úrræðum, bæði ríkis og sveitarfélaga. Auk barnaverndarmála getur verið um að ræða félagslega ráðgjöf við einstaklinga og málstjórn í farsæld barna.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Móttaka og skráning tilkynninga og könnun/úttekt á aðstæðum barna
 • Vinna með fjölskyldum; viðtöl, ráðgjöf og stuðningur við börn og fjölskyldur þeirra
 • Skipulagning úrræða og aðgerða í samvinnu við samstarfsaðila
 • Vinnsla við fóstur- og vistunarmál
 • Markvisst samstarf við aðrar stofnanir og samþætting verkefna
 • Mat á hæfni fóstur- og stuðningsforeldra
 • Handleiðsla fyrir fósturforeldra, persónulega ráðgjafa og annað starfsfólk sem ráðið er af sviðinu vegna starfa innan barnaverndar
 • Félagsleg ráðgjöf til einstaklinga
 • Málastjórn í stuðningsteymum vegna farsældar barna
 • Bakvaktir

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Starfsréttindi í félagsráðgjöf, eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi í barnaverndarþjónustu
 • Þekking og reynsla af barnavernd/velferðarþjónustu er mikilvæg
 • Reynsla af starfi með börnum og fjölskyldum er kostur
 • Góð færni í mannlegum samskiptum, samstarfi og teymisvinnu
 • Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Geta til að vinna undir álagi í krefjandi starfsumhverfi
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Góð almenn tungumála- og tölvukunnátta

Umsókn skal sendast rafrænt á netfangið: anny@arnesthing.is ásamt prófskírteinum, starfsferilskrá og kynningarbréfi, þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni í starfi. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anný Ingimarsdóttir, deildarstjóri velferðarþjónustu í síma 4801180. Umsóknarfrestur er til og með 30. júní  2024. 

Sálfræðingur óskast í 100% starf

Hjá Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings starfar öflug liðsheild sérfræðinga sem vinnur í þverfaglegu samstarfi þar sem áhersla er lögð á samvinnu, snemmtæka íhlutun og farsæld í þágu barna. Á starfssvæði eru um 650 börn á leik- og grunnskólaaldri sem sækja nám í 10 leik-og grunnskólum. Tveir þeirra eru samreknir leik- og grunnskólar.

Stefna Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. er að þróa faglega og samþætta skóla- og velferðarþjónustu með farsæld barna og fjölskyldna að leiðarljósi. Starfssvæðið er víðfeðmt og munu stjórn og starfsmenn þróa stafræna þjónustu og lausnir eftir því sem við á. Starfsmenn geta valið starfsstöð á starfssvæðinu í samræmi við verkefni hverju sinni og fjarvinnustefnu en meginstarfsstöð þjónustunnar er í Laugarási. Sveitarfélögin sem standa að Skóla- og velferðarþjónustunni eru Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur, Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur og hafa þau flest hlotið viðurkenningu BSRB sem framúrskarandi vinnustaðir.

Skóla- og velferðarþjónusta Árnesþings bs. leitar að sálfræðingi í 100% starf við sálfræðilegar athuganir, greiningar og ráðgjöf við leik- og grunnskóla í Árnesþingi. Sálfræðingur er hluti af teymi sérfræðinga sem sinnir samþættri skóla- og velferðarþjónustu fyrir börn og fjölskyldur. Leitað er að metnaðarfullum og lausnamiðuðum einstaklingi sem býr yfir góðri þekkingu á skóla- og/eða velferðarþjónustu.

Starfssvið

 • Mat á þroska, hegðun og líðan nemenda
 • Sálfræðilegar athuganir og greiningar á börnum og unglingum, ráðgjöf og eftirfylgni mála
 • Ráðgjöf til foreldra og starfsfólks leik- og grunnskóla
 • Ráðgjöf og stuðningur við barnaverndarþjónustu
 • Samskiptum við aðrar stofnanir sem sinna börnum og fjölskyldum og samræma þjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Sálfræðimenntun og réttindi til að starfa sem sálfræðingur
 • Þekking og reynsla af sálfræðilegum greiningum á börnum
 • Þekking og reynsla af leik- og grunnskólastarfi, þekking af velferðarþjónustu og barnavernd er kostur
 • Þekking og reynsla af ráðgjöf
 • Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni
 • Lipurð í samstarfi og góð hæfni í mannlegum samskiptum
 • Þekking á stjórnsýslu sveitarfélaga kostur
 • Góð almenn tæknikunnátta nauðsynleg
 • Góð íslenskukunnátta og hæfni til að tjá sig í ræðu og riti

Umsókn skal sendast rafrænt á netfangið: gunnlaug@arnesthing.is, henni þarf að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni umsækjanda til starfans, ásamt prófskírteinum. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og stéttarfélags viðkomandi. Áhugasamir hæfir umsækjendur, óháð kyni og uppruna, eru hvattir til að sækja um. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til að kynna sér og nota rafrænar lausnir í þjónustunni.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnlaug Hartmannsdóttir, deildarstjóri skólaþjónustu í síma 4801180.