Stjórn SVÁ

Stjórn byggðasamlagsins skal skipuð fimm aðalfulltrúum og fimm til vara þar sem einn fulltrúi kemur frá hverju sveitarfélagi. Kjörtímabil stjórnar er hið sama og kjörtímabil sveitarstjórna. Hver sveitarstjórn skal tilnefna fulltrúa í upphafi kjörtímabils og annan til vara. Kjörgengir til setu í stjórn byggðasamlagsins eru oddvitar, framkvæmdastjórar í aðildarsveitarfélögum og staðgenglar þeirra. Stjórn skiptir sjálf með sér verkum.

 Sjórn fer í umboði viðkomandi sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga með yfirstjórn skóla- og velferðarþjónustunnar eins og nánar er kveðið á um í erindisbréfi.

Yfirstjórn skóla- og velferðarþjónustunnar sem tekur til fagnefndar Skóla- og velferðarþjónustur Árnesþings og sameiginlegra starfsmanna skóla- og velferðarþjónustu á svæðinu, skal rekin sjálfstætt en á ábyrgð sveitarfélaganna með sama hætti og greinir í 94. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 með síðari breytingum.

Stjórn Skóla- og velferðarþjónustu bs. 2023 - 2026

Aðalmenn:

Nafn

Netfang

Sveitarfélag

Hulda Kristjánsdóttir, formaður hulda@floahreppur.is  Flóahreppur
Haraldur Þór Jónsson haraldur@skeidgnup.is  Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Aldís Hafsteinsdóttir aldis@fludir.is  Hrunamannahreppur
Helgi Kjartansson oddviti@blaskogabyggd.is  Bláskógabyggð
Ása Valdís Árnadóttir oddviti@gogg.is  Grímsnes- og Grafningshreppur

 

Varamenn:

Nafn

Netfang

Sveitarfélag

Árni Eiríksson arni@floahreppur.is  Flóahreppur
Bjarni Hlynur Ásbjörnsson bjarnihas@skeidgnup.is Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Jón Bjarnason jonbjarna@fludir.is  Hrunamannahreppur
Ásta Stefánsdóttir asts@blaskogabyggd.is  Bláskógabyggð
Iða Marsibil Jónsdóttir sveitastjori@gogg.is  Grímsnes- og Grafningshreppur